O spoločnosti

Hlavným poslaním spoločnosti GISP je návrh, vývoj, implementácia a poskytovanie služieb v oblasti informačných systémov. Najväčší dôraz kladieme na objektívne posúdenie Vašich potrieb a poskytovanie takých riešení, ktoré skutočne potrebujete a uľahčia Vašu prácu.